Sava – rijeka koja spaja tri glavna grada

Dan rijeke Save obilježava se svake godine prvog dana u mjesecu lipnju. Na ovaj se dan promovira rijeka s najduljim vodotokom na području Republike Hrvatske, rijeka Sava, te se različitim aktivnostima skreće pozornost na njezinu veliku ekološku vrijednost i gospodarski potencijal.

1. lipnja obilježava se kao Dan rijeke Save i u drugim zemljama sliva, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

-Rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe, a u odnosu na rijeke zapadne Europe, veoma je dobro očuvana. Ona nam donosi vodu koja znači život ne samo za čovjeka, već i za mnoga druga živa bića. Vodocrpilišta velikih gradova uz Savu ovise o količini i kvaliteti vode koju Sava donosi. Zahvaljujući dobroj očuvanosti, u rijeci i uz rijeku Savu nalazimo mnoge rijetke i ugrožene vrste i staništa. Uz Savu se nalaze prostrana plodna područja koja služe za uzgoj hrane te velike poplavne šume hrasta lužnjaka koje su jedinstvene na europskoj razini-– ističu u Javnoj ustanovi Zeleni prsten.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi dva projekta vezano uz rijeku Savu „Sloboda za Savu“ i „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama Sva TIES“ s ciljem zaštite, očuvanja i boljim upravljanjem rijekom Savom. Oba projekta sufinanciraju se sredstvima iz međunarodnih fondova.