SANJA BOROVEC, načelnica Jakovlja: Od samog početka imali smo jasnu viziju što treba napraviti

Na kraju prvog mandata Sanje Borovec kao načelnice Općine Jakovlje, razgovarali smo o dosadašnjim iskustvima i planovima za naredno razdoblje

Na samom početku djelovanja Općine Jakovlje, sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, mještani su izabrali HDZ da pokrene općinu. Nakon toga nekoliko mandata vlast je pripala HSS-u, pa preko razdoblja kad je vlast obnašao SDP ponovno je na čelno mjesto u Općini Jakovlje ustoličen HDZ. Sanja Borovec na kraju je svog prvog mandata kao načelnica Općine Jakovlje, rezultati ostvareni u protekle tri i pol godine su vrlo dobri.

Pitali smo ju kako bi ocijenila ovo četverogodišnje razdoblje?

S obzirom na situaciju koju smo zatekli 2017. godine kada smo preuzeli vođenje Općine Jakovlje, mogu biti i više nego zadovoljna ostvarenim rezultatima. Pod rezultatima ne smatram samo realizaciju projekata vidljivih na terenu, već i niz postupaka i radnji koji su prethodili samoj realizaciji kao što su između ostalog rješavanje imovinsko pravnih pitanja, izrada projektne dokumentacije, osim za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, koji je tek bio započet. Do danas smo uložili maksimalan trud da Općinu Jakovlje pokrenemo s mrtve točke, da se okrenemo EU fondovima i realizaciji brojnih zacrtanih projekta. Od samog početka imali smo jasnu viziju što treba napraviti i kojim putem ići da bi pokrenuli gospodarski razvoj, da bi krenuli sa izgradnjom brojne komunalne infrastrukture, te zajednicu obogatili kulturnim, zabavnim i sportskim događanjima uz svesrdnu pomoć udrugama kao i ulaganjem u društvenu infrastrukturu. Pri tome nismo zaboravili socijalni program pomažući sve skupine, od novorođenih do najstarijih osoba. Dokazali smo da se Općina Jakovlje može brže, kvalitetnije i učinkovitije razvijati iako je ista bila zanemarivana desetljećima No, tu ne namjeravamo stati jer Općina Jakovlje ima ogroman potencijal.

Ova godina, a izgledno je da će tako ostati sve do službenog kraja ovog mandata, bila je potpuno drugačija od svega do sada. Izazovi su bili veliki u svim segmentima, mnogo je bilo nepoznanica u svemu. Sada, gotovo godinu dana kasnije od početka pandemije, mislite li da je nešto moglo bolje, drugačije, efikasnije…?

Početkom godine, kad nas je zadesila pandemija korona virusa, svi smo u kratkom roku promijenili način života, te se morali prilagoditi novonastaloj situaciji. Imali smo osjećaj kao da je u jednom trenutku sve stalo. U skladu s razvojem situacije izazvane širenjem epidemije korona virusa, Općina Jakovlje donijela je odluku temeljem koje se poslovnim subjektima s područja Općine nastoje ublažiti ekonomske posljedice krize. Isto tako, kao mjera pomoći mještanima Općina Jakovlje donijela je Odluku na temelju koje je podmirila obvezu plaćanja mjesečnog udjela financiranja ekonomske cijene vrtića roditelja/skrbnika djece. Posljedice kriznih mjera nisu u bitnom utjecale na razvoj pojedinih projekata već su samo utjecale na rokove njihove realizacije. Smirivanjem situacije, odnosno popuštanjem mjera te pokretanjem gospodarstva, tijekom svibnja započeli smo realizacijom projekata koji su od velike važnosti za razvoj i napredak cijele Općine Jakovlje kao i od velikog značaja za naše mještane, jer njihovom realizacijom doprinosimo boljem komunalnom standardu.

Rezimirajući rezultate na kraju godine, koji su projekti izravno bili pogođeni korona krizom, ali s druge strane, je li ova kriza otvorila i neke nove mogućnosti u funkcioniranju općine?

Svi projekti koje smo planirali u 2020. godini nisu bili upitni za izvođenje zbog korona krize zato što smo na brojnim natječajima ostvarili velik dio bespovratnih sredstava za njihovu realizaciju. Što se tiče nekih novih mogućnosti u funkcioniranju općine i radu općinskog odjela, činjenica je da nas je COVID-19 pandemija pogodila brzo i jako. Većina nas morala se u hodu snalaziti s radom u otežanim uvjetima. Ova korona kriza pokazala nam je da možemo prilično dobro (barem mnogi) funkcionirati i u uvjetima u kojima prije nismo ni mogli zamišljati. Privremeno se ukinuo neposredan rad sa strankama na način na koji smo do sada bili naviknuti, ali opet, što je više moguće, u skladu s dosadašnjom komunikacijom i načinom rada općinskog odjela. Općina Jakovlje započela je, u odnosu na svoje ključne zadaće, zaposlenike, poslovne procese i poslovne prostore, provoditi mjere koje u bitnom osiguravaju nesmetano i redovito obavljanje svih ključnih funkcija i uvođenje nekih novih mogućnosti rada i načina komunikacije s mještanima i strankama. Mjere su istodobno usmjerene i na minimiziranje rizika zaraze virusom COVID-19, odnosno njegova širenja. Ova kriza je posebno pokazala kako je i IT infrastruktura ključna za funkcioniranje službi i pomoć oko uspostave i rada na daljinu.

Neki projekti ipak su uspješno realizirani ili započeti novi. Što bi ocijenili kao najveće uspjehe ove godine, a za čime bi sad zažalili?

Najveći uspjeh je taj što smo uspjeli na naše područje privući velikog investitora koji će biti od izuzetne važnosti za razvoj, ne samo Općine Jakovlje, već i cijele Zagrebačke županije, a slobodno mogu reći i Republike Hrvatske. Velik posao smo odradili, rezultat svega je odluka tvrtke FACC o kupnji zemljišta u poslovnoj zoni Sjever 2 i izgradnja tvornice u kojoj će se osigurati zapošljavanje 600 radnika. Razvoj poduzetničkih aktivnosti olakšat će pristup modernim tehnologijama i novim znanjima te povećati konkurentnost proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu. Također, konkurentnu prednost predstavlja briga i djelovanje na podizanju razine obrazovanja koja će u budućnosti predstavljati osnovnu snagu za razvoj ovoga kraja. U Općini Jakovlje određujemo prioritete čijom se realizacijom može ostvariti gospodarski napredak, a time i porast standarda stanovništva. Mišljenja sam da nema mjesta za žaljenje za propuštenim, već eventualno naučiti nešto novo iz pogrešaka koje se događaju i koje će se događati, i izaći iz svega još jači i motiviraniji za dalje.

Brojne su aktivnosti i projekti dovršeni u protekle tri i pol godine, brojne prometnice su rekonstruirane i kontinuirano se radi na poboljšanju komunalne infrastrukture, a tu je i najveći gospodarski projekt i investicija stranog kapitala u tvornicu avionskih dijelova… Iako je iduća godina izborna, sigurno već sada postoje planovi za 2021. godinu, ali i za cijeli mandat?

Naravno da planova za sljedeću godinu, ali i za cijeli mandat ne nedostaje. Uz nastavak ulaganja u unapređenje komunalnog standarda odnosno nastavak već započetih projekata, tu je i potreba za realizacijom projekta izgradnje novog dječjeg vrtića zbog popunjenosti kapaciteta postojećeg vrtića, uređenja javnih zgrada na području Općine, ulaganje u sport i rekreaciju, turizam, razvoj poduzetničkih zona i dr.. No, paralelno smo radili i na pripremnim radnjama za realizaciju projekta odvodnje na području Općine Jakovlje. U suradnji sa Zagorskim vodovodom i Hrvatskim vodama, početkom 2018. godine započeli smo s izradom Studije izvodljivosti, koja je ove godine prihvaćena od strane Hrvatskih voda, a to je i prvi korak da bi krenuli prema projektiranju. Izrada projektne dokumentacije očekuje se iduće godine, kako bi se po dobivanju građevinske dozvole Zagorski vodovod d.o.o. mogao prijaviti na natječaj EU fondova i tako osigurati dio bespovratnih sredstava za realizaciju projekta. Jedan od velikih problema je i javni prijevoz na području Općine Jakovlje, za koji pokušavamo iznaći rješenje u uspostavi integriranog prijevoza i da obuhvatimo linijskim prijevozom čitavo područje Općine Jakovlje.

Pred nama su lokalni izbori u svibnju iduće godine, a pred vama kao načelnicom je kraj prvog mandata. Prošle izbore ste bili lovac, sada ste lovina. Kakva će biti strategija i očekujete li povjerenje birača na osnovu do sada napravljenog u vašem mandatu?

Od samog početka krenuli smo od „nule“, 2017. godine stagnirali smo u razvoju u odnosu na druge općine iz našeg kraja. Zadnja prometnica bila je asfaltirana 2011. godine, a nije se ulagalo ni u ostalu komunalnu infrastrukturu, nije se poticalo gospodarstvo i dr. Mi smo pokazali da se može, a s ponosom mogu reći da se radi o velikom broju realiziranih projekata, a sigurna sam da naši mještani prepoznaju naš rad i da će nas podržati u našim projektima i dalje.

Kako komentirate najavljene reforme u lokalnoj upravi i samoupravi i mislite da je to dobar smjer

Intencija Vlade je racionalizacija i smanjenje troškova u lokalnoj samoupravi. Neće se ići u smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave. Je li to dobar smjer, vrijeme će pokazati.

Vaš komentar poteza koje vuče Nacionalni stožer u proljeće i sada? Mislite li da su zimske mjere još uvijek blage, čak i zakašnjele? Kakva su vaša očekivanja od iduće godine glede pandemije?

Cilj svih mjera koje su poduzimane jednako kao i cilj donošenja odgovarajućih odluka, bio je usmjeren suzbijanju širenja bolesti izazvane korona virusom u zdravstvenom i higijensko-epidemiološkom smislu, ali i saniranju očekivanih posljedica. Shvatila se ozbiljnost situacije te smo se pridržavali Odluka i mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, kako bi svojim ponašanjem pokušali smanjiti mogućnost širenja zaraze i zaštitili sebe i sve oko sebe. Možemo reći da na području Općine Jakovlje za sada situacija nije alarmantna. Danas je situacija osrednja s tendencijom povećanog broja zaraženih svakim danom, kao što je slučaj s cijelom Hrvatskom. Za očekivati je da će ovo stanje pojačanog opreza i potrebe maksimalne osobne i zajedničke discipline i odgovornosti trajati još određeno duže razdoblje.

Poruka za kraj…

Kao načelnica Općine Jakovlje u svoje osobno ime, u ime zamjenika načelnice, predsjednika Općinskog vijeća, svih vijećnika i djelatnika JUO Općine Jakovlje, želim vam zdravlja, veselja i poslovnih uspjeha u 2021. godini. Ujedno Vam se zahvaljujem na podršci i ukazanom povjerenju, te ćemo svojim projektima nastojati i dalje opravdati dano nam povjerenje kako bismo ispunili zadane ciljeve za razvoj naše drage Općine i poboljšanje kvalitete življenja u njoj. U ovim izazovnim trenucima, ostanite i dalje odgovorni, čuvajte sebe i svoje najbliže, kako bi se što skorije vratili normalnom životu.