S radom započeo Stupnički komunalac

S 1. srpnjem s radom je započelo Trgovačko društvo Stupnički komunalac d.o.o., koje je osnovala Općina za obavljanje komunalnih djelatnosti na svome području.

Ukidanje vlastitog pogona koji je do sada djelovao u sklopu Općine i osnivanje vlastitog komunalnog poduzeća ima za cilj učinkovitije i kvalitetnije obavljanje komunalnih djelatnosti u Stupniku, a time i poboljšanje kvalitete življenja svih stanovnika Stupnika. Poduzeće ima mogućnost proširenja djelatnosti koje kao vlastiti pogon nije moglo obavljati, a povećanje prihoda kroz razvoj novih usluga temelj je razvoja cijele Općine Stupnik.

U to je tako uključeno i upravljanje budućim grobljem za koje je izrada projektne dokumentacije u završnoj fazi.