Rugvica je lani imala višak prihoda veći od 4,2 milijuna kuna

Ukupni prihodi bili su nešto veći od 28,3 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili 23,7 milijuna kuna, iz čega proizlazi da je ostvaren višak prihoda poslovanja veći od 4.256.996,00 milijuna kuna

Osim što su vijećnici donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju parcele u Poduzetničkoj zoni Rugvica-sjever, pred njima se našao i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu 2018. godinu.

Ukupni prihodi bili su nešto veći od 28,3 milijuna kuna, dok su rashodi iznosili 23,7 milijuna kuna, iz čega proizlazi da je ostvaren višak prihoda poslovanja veći od 4.256.996,00 milijuna kuna. Njime se u iznosu od 1.820.466,00 milijuna kuna pokriva manjak prihoda od financijske imovine, čime se iskazuje ostvareni višak prihoda od 2.426.642,00 milijuna kuna, koji će se namjenski utrošiti na izgradnju komunalne infrastrukture i vodnih građevina i ostalih kapitalnih projekata u iznosu od 2.341.790,00 milijuna kuna, dok će se na program razvoja poljoprivrede utrošiti 84.852.03,00 kuna.

Također, vijećnici su usvojili i II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone Rugvica, koje je izradio Urbanistički institut Hrvatske. Kako je istaknula Terezija Berković iz Instituta izmjene su bile ciljane i malog opsega. Nitko od vijećnika nije imao primjedbi, te su II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Trgovačke zone Rugvica usvojene jednoglasno, kao i odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje RUKOM-u.

Isto tako, donijeta je i odluka o sklapanju sporazuma o međusobnim pravima i obavezama glede suradnje na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta. Tim sporazumom koji Općina Rugvica sklapa s Općinama Kravarsko, Orle, Pisarovina i Pokupsko, te Gradom Velikom Goricom određuju se međusobna prava i obaveze glede suradnje na spomenutom projektu, koji bi se trebao financirati iz EU strukturnih fondova.

Jednoglasnom odlukom vijećnici su promijenili i odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođeno dijete. Tom odlukom visina naknade ostala je nepromijenjena te i dalje iznosi tri tisuće kuna za prvo i drugo dijete, dok za treće i svako sljedeće iznosi pet tisuća kuna. Ono što se mijenja su uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć prema kojem roditelj mora imati neprekidno prebivalište na području općine u trajanju najmanje od tri godine neposredno prije rođenja djeteta, ili roditelji imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u općini od rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev, a barem jedan roditelj u posljednjih 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva mora biti najmanje osam mjeseci u radnom odnosu.