Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije- Zagreb Istok strateški investicijski projekt Vlade

masten

Vlada Republike Hrvatske proglasila je projekt „Regionalni vodoopskrbi sustav Zagrebačke županije- Zagreb Istok“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Ovaj projekt obuhvaća gradnju nove, odnosno, rekonstrukciju postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovca te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

-Proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom omogućuje nam da se prilikom realizacije projekta ubrza postupak za njegovu provedbu, uklone određene prepreke u provedbi projekata te da se sve preostale radnje i aktivnosti potrebne za pripremu i provedbu realiziraju u zadanim rokovima- rekao nam je direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Tomislav Masten.

Za Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije– Zagreb istok“ izrađena je Studija izvodljivosti i aplikacijski paket dokumenata za prijavu projekta za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU. U kolovozu 2017. godine ishođeno je završno mišljenje JASPERS-a kojim je potvrđeno kako je Projekt spreman za prijavu za sufinanciranje, a krajem godine izvršena je provjera i verifikacija Projekta od strane Posredničkog tijela 1 (PT1) i Posredničkog tijela 2 (PT2), da bi 15. siječnja bila predana projektna prijava u sustavu eFondovi.

-U tijeku je postupanje Posredničkih tijela po zaprimljenoj prijavi, odnosno ocjena usklađenosti strateškog projekta s primjenjivim kriterijima dodjele bespovratnih sredstava, odnosno ocjena kvalitete prijave projekta i provjera prihvatljivosti projekta i izdataka te slanje prijave projekta Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova na preliminarno odobrenje i na kontrolu neovisnom stručnjaku. Po dobivenoj pozitivnoj ocjeni od strane neovisnog stručnjaka, PT1 donosi Odluku o financiranju velikog projekta, a Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o odabranom velikom projektu koja u roku od tri mjeseca donosi odluku o tome je li odobren financijski doprinos za veliki projekt od strane Europske komisije- o daljnjim koracima će direktor Tomislav Masten. 

Za sam projekt u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi za radove, robu i usluge, a nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pokrenut će se postupci javnih nadmetanja. Realizacija se planira do 2023. godini kada je planiran i komercijalni početak rada sustava.

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 883.885.327,00 kn (s PDV-om), a financira se sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok se sufinanciranje dijela nacionalne komponente se dijela na investitora (20 posto), Hrvatske vode (40 posto) i državni proračun (40 posto).

Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija