Raste broj i iznos stipendija

Iz Zagrebačke županije stižu dobre vijesti za učenike i studente, sadašnje i buduće stipendiste. U ovoj školskoj godini raste broj novih stipendija s dosadašnjih 50 na 75, ali i iznos stipendija za učenike s 500 kn na 600 kn mjesečno, a za studente s 1000 na 1200 kn.

Natječaj za koji je Županija osigurala više od 2 milijuna kuna otvoren je danas, a prijave se primaju do 15. listopada. Kad se u obzir uzmu i stipendisti nastavljači iz prethodnih godina procjenjuje se kako će Zagrebačka županija ove godine imati više od 180 stipendista.

Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja. Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava te na web stranici Zagrebačke županije.

Prijave se dostavljaju u Zagrebačku županiju, poštom na adresu Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije.“ Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se OVDJE, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6052-848 ili osobnim dolaskom u odjel na adresi Ulica grada Vukovara 72/VI, soba 43.