Radovi u dvorani Žeravinec u punom jeku

Izvode se radovi na rekonstrukciji sportskog poda
323292706_3735930969997437_8934272983477983250_n

Radovi u dvorani Žeravinec na rekonstrukciji sportskog poda u punom su jeku, postojeći sportski pod dvorane je uklonjen, a trenutno je u izradi nova konstrukcija sportskog poda s novom zvučnom izolacijom poda.

Nakon izrade konstrukcije postavit će se masiv parket koji će se zatim brusiti i lakirati, a za postojeće teleskopske tribine u planu je servis prije ponovne postave na sportski pod.
Po završetku radova dvorana Žeravinec imat će u potpunosti novih 1340 m2 sportskog poda, a završetak radova se planira početkom veljače.

Trenutno je u pripremi dokumentacija koja će biti podloga za prijavu na buduće natječaje za bespovratna sredstva za uvođenje sustava energetske učinkovitosti, a koja predviđa ugradnju fotonaponske elektrane na krovu dvorane, zamjenu postojećih i ugradnja novih energetski učinkovitih rasvjetnih tijela, povećanje učinkovitosti sustava grijanja te uvođenje sustava hlađenja te uvođenje solarnog sustava zagrijavanja sanitarne vode.

Grad
Hrvatska
Ivanić-Grad
Ostalo
Zagrebačka županija