Pušća kreće s izradom razvojnog dokumenta Strateškog programa razvoja općine za razdoblje do 2025.

Vijećnici Općine Pušća sastali su se već 9. put u ovom sazivu koji je donio promiješane političke karte i instalirao kohabitaciju s kojom se svi pokušavaju podjednako dobro nositi

Vijećnici Općine Pušća sastali su se već 9. put u ovom sazivu koji je donio promiješane političke karte i instalirao kohabitaciju s kojom se svi pokušavaju podjednako dobro nositi. Ova sjednica protekla je u relativno mirnom tonu jer nije bilo zahtjevnih tema, a odluke su usvojene jednoglasno.

Tako su vijećnici dobili na znanje, a kasnije su to i usvojili, iznos izvršenja Proračuna Općine Pušća za prošlu godinu. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 9,8 milijuna kuna, dok su rashodi dosegli 11,3 milijuna kuna. U svrhu uravnoteženja proračuna nakon uključivanja proračunskog manjka, te zbog potrebe ravnomjernog zadovoljavanja svih zakonom propisanih javnih potreba planiranih kroz rashode i izdatke tekuće proračunske godine, tijekom 2022. godine nastavit će se s poduzimanjem svih mjera i napora za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda u skladu sa zakonima i provedbenim propisima, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, kako bi ostvareni prihodi u 2022. godini bili dostatni za pokriće prenesenog proračunskog manjka.

-Zadovoljni smo kako se na kraju proračun realizirao, posebno kad se ima u vidu da je tijekom godine došlo do promjene vlasti što je malo otežalo upravljanje sredstvima. Ipak, i prijašnja vlast, ali i mi sada, maksimalno smo se trudili poštivati sve zakonske odredbe i omogućiti upravljanje sredstvima u maniri dobrog gospodara, rekao je načelnik Općine Pušća Filip Bernardić.

S obzirom na dobre rezultat ostvarene prošle godine, jednoglasno je usvojeno i izvješće o radu načelnika u drugoj polovici prošle godine. Na kraju je donesena i Odluka o izradi razvojnog dokumenta Strateškog programa razvoja Općine Pušća za razdoblje do 2025. godine. Taj dokument koji je na Pušći najviše usmjeren na razvoj turizma, poslovno-stambenu zonu i unapređenje te održavanje do sada stečenih vrijednosti, još mora čekati usvajanje županijske strategije pa da se onda ta dva dokumenta nadograde.