Proračun Općine Dubravica porastao za gotovo 100 posto

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Dubravica održali su sinoć osmu sjednicu s opširnim dnevnim redom, na kojem je najvažnija točka bila rebalans ovogodišnjeg proračuna. No, ne na manje, nego na više, zbog čega je proračun porastao za gotovo 100 posto, te sada iznosi oko 10 milijuna kuna. Do njegova povećanja došlo je zbog uvrštenja projekata za koje su putem Ministarstava osigurana određena sredstva.

-U Proračun su sada uvrštena sredstva za uređenje Vinskog puta koji u stopostotnom iznosu ide kroz Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ali i sredstva koja su nam osigurana za daljnje radove na župnom dvoru- o razlozima rebalansa će načelnik Marin Štritof.

Osim ovih, načelnik je najavio i nove projekte kojima se želi utjecati na podizanje kvalitete života na području cijele općine.

-Od novih projekata tu je izgradnje promatračnice u Cretu Dubravica, nabavka komunalne opreme jer prijavili smo se na taj natječaj, izgradnja nogostupa u Kumrovečkoj cesti u dužini od 1,2 kilometara, a pojačali smo i sredstva za dotaciju Dječjem vrtiću, jer želja nam je njegovo proširenje za još jednu grupu djece. Ovih dana ide i natječaj za dokumentaciju za Kulturno- turistički centar- o brojnim planiranim projektima će načelnik Štritof.

Uz prihvaćanje rebalansa proračuna, vijećnici su donijeli i odluku o držanju kućnih ljubimaca, ali odluku o rekonstrukciji javne rasvjete, koja bi se uskoro trebala zamijeniti za novim modernim LED svjetiljkama.