Proračun Jakovlja za 2022. 21,6 milijuna kuna

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Jakovlje dobili su debelu knjigu za završnu sjednicu u ovoj godini. Na dnevnom redu dočekalo ih je 36 točaka dnevnog reda

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Jakovlje dobili su debelu knjigu za završnu sjednicu u ovoj godini. Na dnevnom redu dočekalo ih je 36 točaka dnevnog reda uz nekoliko podtočaka, a između ostalih odluka morali su usvojiti rebalans proračuna za ovu godinu, te proračun za iduću godinu. Ipak, sve su to odradili bez napetosti i uz svesrdnu pomoć predsjednika Maria Hlada.

Kako i priliči, započeli su s izmjenama i dopunama ovogodišnjih prihoda i rashoda, a konačni prihodi zaustavit će se na 18 milijuna kuna. Najveći manjak generiraju nerealizirani projekti prijavljeni na EU fondove i druge izvore financiranja. Ali ti prihodi dobro će doći i tijekom iduće proračunske godine za koju se planiraju prihodi u iznosu od 21,6 milijuna kuna zajedno s viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 400.000 kuna, dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 1.500.000 kuna, beskamatni zajam u iznosu od 300.000 kuna…

-Ovaj Prijedlog Proračuna napravljen je temeljem aktivnosti koje je Općina Jakovlje do sada provodila, ishođene dozvole, izrađeni troškovnici, projekti, potpisani ugovori sa Zagrebačkom županijom, Fondom, Ministarstvima i dr.. Nadamo se da ćemo u skladu s vlastitim sredstvima, a nadasve uz financijsku pomoć i potporu iz državnog i županijskog proračuna, ali i fondova EU, biti u mogućnosti realizirati ciljeve, ideje i projekte- stoji u obrazloženju odluke.

Općina Jakovlje nastavlja s demografskom politikom pa će iduće godine biti isplaćeno po 2.000 kuna za rođenje prvog djeteta, 3.000 za drugo, a 5.000 za treće i svako iduće te za blizance, trojke… Nastavlja se i financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za osobe stare 75 i više godina.

-Općina Jakovlje je zasigurno jedina općina u Republici Hrvatskoj koja financira dopunsko zdravstveno osiguranje. S navedenim financiranjem započelo se od 1. siječnja 2018., s istim se nastavilo i u 2019., 2020. i 2021. godini i predlaže se nastavak financiranja i u 2022. godini, pojašnjavaju iz Općine Jakovlje.

Nastavlja se i s poticajima u poljoprivredi, za nabavu voćnih sadnica, sadnju ljekovitog bilja i uzgoj i držanje pčelinjih košnica. Zakonska odredba je i donošenje Analize sustava CZ na području Općine Jakovlje te plan razvoja CZ-a u idućoj godini. Među brojnim točkama dnevnog reda našla se i rekonstrukcija krovišta na društvenom domu u Kraljevom Vrhu, ali i cijene usluga na groblju u Kraljevom Vrhu.

Među brojnim subvencijama i iduće godine bit će ona za prijevoz starijih od 65 godina prijevoznikom „Ivček“ na relaciji Igrišće, Kraljev Vrh, Jakovlje do Zaprešića u iznosu od 1.700 kuna mjesečno.

Prije završetka ove godine vijećnici su donijeli i Odluku o objavi javnog poziva o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje.

-Savjet mladih Općine Jakovlje je savjetodavno tijelo Općine Jakovlje koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Jakovlje. Članovi i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od 3 godine i mogu ponovno biti birani za člana Savjeta mladih- pojasnila je pročelnica JOU Mirela Novoselec Jakševac.