Proračun Bistre puni se slabije od očekivanja

Vijećnici Općinskog vijeća Općine Bistra jednoglasnom odlukom svih vijećnika prihvatili su Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za ovu godinu. Prema riječima zamjenika načelnika Danijela Drviša, proračun se puni nešto slabije od očekivanja, ali ne očekuju nikakve veće promjene u prihodima do kraja godine.

Jednoglasno su prihvaćene i sve ostale točke dnevnog reda među kojima i utvrđivanje ekonomske cijene programa predškole u DV Kapljica, a što će u cijelosti podmirivati Općina Bistra.

Zamjenik načelnika je podsjetio i na aktivnosti koje se provode na području općine. Ponajprije na radove kojima se proširuje dječji vrtić i energetski obnavlja postojeći dio vrtića. Radi promjena u projektima i dodatnih radova cijeli projekt kasni, pa će dogradnja biti dovršena početkom veljače iduće godine, a energetska obnova starog dijela objekta sredinom prosinca ove godine.