Proizvođačima šećerne repe 12 milijuna kuna potpore

Vlada je i odlučila o preraspodjeli sredstava državnog proračuna za ovu godinu na zahtjev Ministarstva poljoprivrede kako bi se pomoglo u saniranju posljedica epidemije koronavirusa

Vlada je usvojila programe potpore za proizvođače šećerne repe za ovu godinu, koji je vrijedan 12 milijuna kuna.

U obrazloženju vladine odluke o donošenju Programa potpore za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu se navodi kako postoji bojazan mogućeg potpunog prestanka proizvodnje šećerne repe i zatvaranja jedine preostale aktivne šećerane za preradu šećerne repe, “što bi imalo dalekosežne posljedice na zaposlenost u manje razvijenim ruralnim područjima Slavonije i Baranje gdje se odvija najveći dio proizvodnje šećerne repe i ukupna prerada”.

Stoga je cilj potpore “zadržati i povećati interes proizvođača za daljnjom proizvodnjom šećerne repe, što je značajno ne samo zbog zadržavanja proizvodnje šećerne repe i opstojnosti industrije šećera već jednako tako i zbog šireg plodoreda i održavanja plodnosti poljoprivrednog zemljišta u čemu je šećerna repa nezamjenjiva kultura”.

Korisnici potpore su proizvođači šećerne repe upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji su podnijeli zahtjev Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potporu u 2021. i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu –  njih 475. Uz to, korisnici potpore dužni su u ovoj godini osigurati sjetvu šećerne repe.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u državnom proračunu, pri čemu će iznos od šest milijuna kuna biti isplaćen u ovoj godini, a preostali iznos u 2023. godini.

Vlada je, također usvojila potpore poljoprivrednicima na području Sisačko-moslavačke županije, vrijedan 10 milijuna kuna te odlučila o preraspodjeli sredstava državnog proračuna za ovu godinu na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, a čime se unutar razdjela tog Ministarstva preraspodjeljuje iznos od 53,5 milijuna kuna kako bi se pomoglo u saniranju posljedica epidemije koronavirusa.

Tako se preraspodjelom za provedbu mjere potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima osigurava 16 milijuna kuna, sektoru peradarstva 2,5 milijuna kuna te sektoru ribarstva 35 milijuna kuna.