Profesori Jošić i Baletić razvijaju koncept budućeg razvoja Sesveta

Radoslav Dumančić, jedan od pokretača Udruge Zelene i plave Sesvete te profesori sa Arhitektonskog fakulteta Mladen Jošić i Bojan Baletić održali su sastanak s predsjednikom Gradske skupštine Dragom Prgometom

Radoslav Dumančić, jedan od pokretača Udruge Zelene i plave Sesvete te profesori sa Arhitektonskog fakulteta Mladen Jošić i Bojan Baletić održali su sastanak s predsjednikom Gradske skupštine Dragom Prgometom.

Osnovni ciljevi Udruge Zelene i plave Sesvete su poticaj i potpora nadležnim institucijama u realizaciji projekata, publiciranje i pokretanje ekoloških tema, poticanje građana Gradske četvrti Sesvete na mijenjanje percepcije prostora u kojem živimo te aktivan doprinos u realizaciji programa i ideja. Partneri su Grada Zagreba u provedbi EU projekta ProGIreg (produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju).

Na 13. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. svibnja prošle godine, usvojen je Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (GRANT AGREEMENT) EU projektu – ProGIreg – produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju. U sklopu tog projekta Sesvete su dobile podlogu za unapređenje i realizaciju strategije razvoja.

Za koncept budućeg razvoja Sesveta zaslužni su upravo profesori Jošić i Baletić.