Predškolski odgoj uskoro obvezan u svakoj jedinici lokalne samouprave

Uspostavlja se i nacionalna mreža dječjih vrtića

Radi povećanja obuhvata djece rane i predškolske dobi Vlada izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju predlaže propisivanje obveznosti organiziranja predškolskog odgoja i obrazovanja u jedinicama lokalne samouprave ili u suorganizaciji sa susjednim.

Uz uvođenje obveznog pohađanja predškole, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je i da je novina uspostava nacionalne mreža dječjih vrtića, a mijenjaju se i kriteriji za zapošljavanje u dječjim vrtićima, pa će se ubuduće učitelji iz primarnog obrazovanja moći angažirati za izvođenje programa predškole.

Donošenjem mreže dječjih vrtića na nacionalnoj razini omogućilo bi se bolje planiranje potrebe izgradnje i dogradnje dječjih vrtića radi smanjenja razlika, uz mogućnost većeg obuhvata djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.