Povećan proračun Jakovlja, treba bi dosegnuti 20 milijuna kuna

Rebalans je potaknut novim projektom, odnosno, sredstvima u iznosu od gotovo milijuna kuna koja su dobivena za sanaciju klizišta u Ulici svete Doroteje

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika donesen je I. rebalans Proračuna Općine Jakovlje za ovu godinu. Rebalans je potaknut novim projektom, odnosno, sredstvima u iznosu od gotovo milijuna kuna koja su dobivena za sanaciju klizišta u Ulici svete Doroteje. Novim prijedlogom iznos Proračuna Općine Jakovlje ove godine trebao bi dosegnuti 20 milijuna kuna. Novi projekti i novi investitori bili su poticaj i za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje.

-Osim toga, imamo iskazan interes investitora za gradnju manjeg stambenog naselja s višestambenim objektima pa smo dio zemljišta prenamijenili u građevinsko područje, rekla je načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec.

Već nekoliko godina na području općine određuje se evidentiranje općinskih i nerazvrstanih puteva, pa se tako nailazi i na zanimljive situacije na terenu. Ima ucrtanih puteva koji se ne koriste desetljećima i na njima su izgrađeni objekti, a ima i puteva koji se koriste a prolaze po privatnim parcelama. U svakom slučaju važno je naći zajednički jezik, pa se tako ovog puta na sjednici Općina Jakovlje odrekla pojedinih dijelova zemljišta kako bi mještani mogli legalizirati svoje objekte.

Ono s čime su započeli dolaskom na vlast prije pet godina, nastavili su i dalje. Jednoglasno je donesena Odluka o financiranju nabave dopunskog obrazovnog materijala za učenike Osnovne škole Jakovlje te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh. Slijedom navedenog u potpunosti će se financirati nabava dopunskog obrazovnog materijala, za školsku godinu 2022./2023. (radne bilježnice, zbirke zadataka, geografski i povijesni atlas, kutije za tehničku kulturu i likovne mape) za sve učenike koji pohađaju Osnovnu školu Jakovlje, te Područnih škola Igrišće i Kraljev Vrh, a koji ne ostvaruju pravo na dopunski obrazovni materijal po drugoj osnovi.

-Odluka o nabavi dopunskog obrazovnog materijala za školsku godinu 2022./2023., samo je jedan dio ulaganja u naše mlade, te će se sa sufinanciranjima i financiranjima iz programa predškolskog odgoja i obrazovanja nastaviti i dalje. Isto tako, cilj je iznaći i mogućnost za povećanje sredstava koja se odnose na ulaganje u mlade, kako bi se još više pružila podrška roditeljima i najmlađim mještanima i to od njihovog rođenja, kao i kroz osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje pa sve do fakulteta, jer ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost- naglasila je Borovec.

Vijećnici su izuzetno zadovoljni i ponosni radom mladih u Jakovlju pa ne čudi da su prijedlog Programa rada Savjeta mladih za ovu godinu prihvatili bez rasprave, a jedan od prvih programa koji slijedi je Ljeto u Jakovlju koje će se održati sredinom srpnja.

Dodajmo na kraju kako je usvojen prijedlog za nastavkom ulaganja u izgradnju dječjih igrališta od kojih će sljedeće biti u Ulici svete Doroteje, a idu i ulaganja u sportske objekte pa se planira rekonstrukcija rasvjete na igralištima u Kraljevom vrhu i Jakovlju za što se kreće u izradu projekata.