Poljoprivrednicima i ribarima 130 milijuna kuna potpore

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dva nova programa potpore
poljoprivreda

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je dva nova programa potpore vrijedna 130 milijuna kuna.

Kako bi se ublažio rast cijena u poljoprivrednoj proizvodnji te nadoknadio dio troškova nabave gnojiva, Ministarstvo poljoprivrede kreiralo je program potpore za proljetnu sjetvu, vrijedan 80 milijuna kuna. Potpora je planirana za poljoprivrednike s ukupno tri i više hektara jarih žitarica, soje, suncokreta, duhana, šećerne repe i krmnih kultura, namjerava se vezati za jare ratarske kulture prema Jedinstvenim zahtjevima iz 2021. godine i predviđa se da će gotovo 27 tisuća poljoprivrednih gospodarstava ostvariti potporu.

Ministarstvo planira pomoći i ribarima, uzgajivačima i prerađivačima u sektoru ribarstva, za što je osigurano 50 milijuna kuna. Riječ je o državnim potporama koje će se dodjeljivati kroz Privremeni okvir, stoga će zahtjev biti upućen na odobrenje Europskoj komisiji.

U okviru dostupnih sredstava Državnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede, također, nastoji iznaći sva potrebna sredstva za one stočare koji nisu uspjeli zadobiti potporu putem programa pomoći vrijednog više od 170 milijuna kuna. Stočarima koji su zadovoljili uvjete, njih više od 12.000, sredstva su isplaćena žurno u prosincu i siječnju.

Agro
Hrvatska