Za zaštitu svakog ljudskog života – bez diskriminacije!