povjesničarka

2021-08-02-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Prva podzemnu željeznica, Ilindenski ustanak, Nada Klaić, Enrico Caruso, Alexander Graham Bell, Hitleru sva vlast, Bolonjski masakr, Raymond Carver, Irački napad na Kuvajt

Prva podzemnu željeznica na svijetu – 1870. Početkom 19. stoljeća, s industrijskim razvojem i porastom broja stanovnika, u Londonu se javlja...

2021-07-21-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Osnovana inkvizicija, Dimitrije Demeter, Hrvatski jezik u Dalmatinskom saboru, Požarevački mir, Nada Klaić, Milorad Drašković, Dinko Štambak

Papa Pavao III. osnovao inkviziciju – 1542. Inkvizicija je kongregacija kardinala s ovlaštenjima za progon heretika, osnovana kako bi...

2021-04-19-dndd

NA DANAŠNJI DAN: Prvi hrvatski sabor, Pragmatička sankcija, Ferdinand I., Charles Darwin, George Byron, Janko Ibler, Lelja Dobronić, Simpsoni

Prvi hrvatski sabor – 1273. U Zagrebu je održan prvi poznati sabor, sa sačuvanim zapisnikom i zaključcima. Tada je utvrđen i naziv...

2020-08-02-DNDD

NA DANAŠNJI DAN: Prva podzemna željeznica, Ilindenski ustanak, Nada Klaić, Enrico Caruso, Bolonjski masakr, Irak zauzeo Kuvajt

Prva podzemnu željeznica na svijetu – 1870. Početkom 19. stoljeća, s industrijskim razvojem i porastom broja stanovnika, u Londonu se javlja...

2020-07-21-DNDD

NA DANAŠNJI DAN: Inkvizicija, Dimitrije Demeter, hrvatski u Dalmatinskom saboru, Požarevački mir, Dinko Štambak, Drašković i Hrvoje Šarinić

Papa Pavao III. osnovao inkviziciju – 1542. Inkvizicija je kongregacija kardinala s ovlaštenjima za progon heretika, osnovana kako bi...