Otvorena izložba “Djetinjstvo u davna vremena”, pogledajte čime su se igrala djeca prapovijesti

Izložba je otvorena do 6. veljače ove godine

Etnografski muzej

Način života djece te interakcija između djece, okoliša i svijeta odraslih izazov su u istraživanju prošlosti djetinjstva.

U Etnografskom muzeju otvorena je gostujuća izložba Instituta za arheologiju i Arheološkog muzeja u Zagrebu “Djetinjstvo u davna vremena”. Sedma je to gostujuća izložba u megaprojektu “Igračke – djetinjstvo zauvijek” koji traje do kraja svibnja, a postav je pripremio Arheološki muzej.

O djetinjstvu u davnim vremenima zna se malo. Način života djece te interakcija između djece, okoliša i svijeta odraslih izazov su u istraživanju prošlosti djetinjstva.

Arheologija djetinjstva nudi brojne mogućnosti proučavajući arheološke kontekste i materijalne ostatke u kojima su zabilježeni tragovi djece i dječjih aktivnosti sa svrhom što potpunijih odgovora na pitanja o zdravlju i prehrani djece, društvenom statusu prema dobi i rodbinskim vezama, njihovoj svakodnevnici i odnosu prema zavičaju- piše Jutarnji list.

-Prikupljenih predmeta je malo, a za mnoge ne možemo sa sigurnošću tvrditi je li riječ o ritualnim figuricama, igračkama ili umanjenim replikama predmeta koji su služili kao modeli za izradu većih. Zbog toga ih nismo htjeli fetišizirati. U fokusu izložbe i nisu predmeti ni lokaliteti nego priča o onome što smo dosad otkrili o životu pretpovijesne djece – navodi Ivan Drnić za Večernji list.

Autori izložbe su Daria Ložnjak Dizdar iz Instituta za arheologiju i Ivan Drnić, viši kustos Arheološkog muzeja u Zagrebu. Izložba je otvorena do 6. veljače ove godine.