Vlada RH

Osniva se Centar za mirno rješavanje spora

Uz Centar za mirno rješavanje uspostavlja se i Registar medijatora i institucija za medijaciju koji će biti javno dostupan u elektroničkom obliku
ivan malenica Luka Stanzl/PIXSELL

Radi poticanja građana na mirno rješenje sporova Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila prijedlog novog Zakona o mirnom rješavanju sporova kojim je predviđeno osnivanje Centra za mirno rješavanje spora sa sjedištem u Zagrebu.

Novi se zakon predlaže radi osiguranja veće dostupnosti mirnog rješavanja sporova, ubrzanja postupaka i rasterećenja sudova za one predmete u kojima je moguće spor riješiti mirnim putem. Medijacija kao postupak za stranke ima nekoliko prednosti jer je dobrovoljna, brža i jeftinija, a stranke u postupku u bilo kojem trenutku imaju mogućnosti prekinuti postupak i spor riješiti na sudu, istaknuo je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Uz Centar za mirno rješavanje uspostavlja se i Registar medijatora i institucija za medijaciju koji će biti javno dostupan u elektroničkom obliku.

– Zakon o mirnom rješavanju sporova jedan je od indikatora Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji se donosi s ciljem unaprjeđenja sustava mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj, istaknuo je Malenica.

Novi zakon, ocijenio je, unaprijedit će sustav mirnog rješavanja sporova kroz uspostavu snažnije kontrole izmiritelja, dodatne, unificirane, edukacije i veću dostupnost mirnog rješavanja sporova odnosno medijacije. Novim zakonom usmjeravat će se stranke da sklope nagodbu prije podnošenja tužbe radi naknade štete te će sudovi kod pokretanja parnica uputiti stranka da u roku od 15 dana sudjeluju na informativnom sastanku o medijaciji. Sudovi će tijekom cijelog postupka moći uputiti stranke da spor pokušaju riješiti mirnim putem.

Saboru je Vlada uputila i prijedlog Zakona o međunarodnoj razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći kojim se nacionalni zakonodavni okvir usklađuje s međunarodnim dokumentima, smjernicama i ciljevima, prvenstveno Europske unije i Organizacije za ekonomsku suradnji i razvoj (OECD). Aktualiziraju se temeljni pojmovi i načela, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska u međuvremenu prešla iz kategorije primatelja službene razvojne pomoći u kategoriju pružatelja pomoći te je postala država članica EU.

Hrvatska
Politika