Osigurana sredstva za rekonstrukciju ulice Čemernica Lonjska

Donesena je odluka o prihvatljivosti prijave na natječaj za sufinanciranje rekonstrukcije ulice Čemernica Lonjska. 

Odluku o prihvatljivosti prijave na Natječaj za Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 204.-2020., i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” donijela je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 2. siječnja ove godine.

Odlukom je utvrđen iznos potpore u iznosu od 2.265.975,00 kuna, što će se iskoristiti za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska u naselju Čemernica Lonjska.