Općinsko vijeće Jakovlje: Usvojeni dobitnici Javnih priznanja

Načelnica Sanja Borovec najavila je i skorašnji Dan Općine Jakovlje

Općinsko vijeće Općine Jakovlje dalo je suglasnom za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. u svrhu realizacije nabave teretnih i osobnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka. Radi se o kreditu u iznosu od pet milijuna kuna u trajanju od pet godina, a rate će se otplaćivati mjesečno.

Vijećnici su dobili i izvješće načelnice Sanje Borovec o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2021. godinu. Proračun je realiziran u iznosu nešto većem od 11 milijuna kuna što je ostvarenje od preko 90 posto u odnosu na izvorni plan. Većina izvješća o ostvarenjima po programima prihvaćena je jednoglasno, a tek jedno većinom glasova.

Ostale točke na dnevnom redu bile su uglavnom tehničke prirode i vijećnici su ih jednoglasno podržali, a među ostalim usvojen je i kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Jakovlje. Njime se treba spriječiti sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća. Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Pod Aktualnim satom postavilo se pitanje kamo s oborinskim vodama iz dvorišta koja nemaju odvodne kanale pored ceste, a načelnica Sanja Borovec podsjetila je kako je ispuštanje na prometnice najstrože zabranjeno, a rješenja će se tražiti individualno ukoliko se pokaže potreba za takvim akcijama. Vijećnike je zanimalo i po kojem ključu se dijele sredstva za rad udruga, a objašnjenje leži u činjenici da povjerenstvo prouči programe, usporedi ih s realizacijom u protekloj godini, te se na osnovu ostvarenih bodova dodjeljuje iznos sredstava za pojedine projekte.

Načelnica Sanja Borovec je najavila i skori Dan Općine Jakovlje, a vijeće je usvojilo i osam prijedloga za dobitnike javnih priznanja koja će se uručiti na svečanoj sjednici.