Općinsko vijeće Dubrava: Nove cijene ukopa i odvoza komunalnog otpada

Cijena ukopa s najjeftinijom opremom koštat će oko 5 400 kuna, dok cijena grobnog mjesta varira od 7 500 do 9 700 kuna

Večeras je održana redovita, 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Dubrava na kojoj je donijeta i Odluka o uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Dubrava.

Direktor komunalnog poduzeća Dombra 1094 Ante Grizelj kazao je kako se novom odlukom određuju prava i obaveze davatelja i primatelja usluge pogreba.

-Odluka obuhvaća cjenik i izraze koji se koriste u pogrebnoj djelatnosti. Tijekom travnja počinjemo s uslugom pogreba. Cjenik će biti uskoro objavljen na općinskim stranicama, a cijene će biti u okvirima susjednih sredina. Primjerice, cijena ukopa s najjeftinijom opremom koštat će oko 5 400 kuna s PDV-om- kaže Grizelj, dodavši kako cijena grobnog mjesta varira od 7 500 do 9 700 kuna.

Još je dodao kako je njegovo komunalno poduzeće počelo i s uslugom malčiranja. Na raspolaganju smo pravnim i fizičkim osobama.

Najranije 1. kolovoza stanovnici općine Dubrava plaćat će odvoz komunalnog (i ostalog) otpada po novim cijenama. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku kojom se određuju cijene i uvjeti zbrinjavanja otpada, a koju je obrazložio pročelnik Antonio Badrov. Cijene će biti više nego do sada. Prema ovoj odluci osnovna će cijena za tri mjesečna odvoza miješanoga otpada (zelena kanta) biti 81 kunu.

-Ali, svi će na potpis dobiti izjavu kojom se obavezuju da će znatan dio otpada kompostirati, pa će im cijena biti manja 30 kuna, znači 51 kunu mjesečno. Pri tome, jedan odvoz plastike i papira mjesečno je besplatan. Osim toga, naši građani na raspolaganju imaju i zelene otoke, te mobilno reciklažno dvorište, pa odvajanjem „na kućnom pragu“ svakako mogu uštedjeti- kaže Badrov.

Na današnjoj sjednici nije bilo aktualnog sata, budući da je načelnik bio službeno odsutan, pa će priliku za pitanja vijećnici dobiti na svojoj idućoj sjednici.