Općinama Bedenica i Marija Gorica ugovori vrijedni gotovo 12 milijuna kuna

U Ministarstvu poljoprivrede potpisano je novih 38 ugovora iz mjere 7 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, kojima se poboljšavaju životni uvjeti u ruralnim sredinama sufinanciranjem lokalnih infrastrukturnih projekata.

Ugovorima se sa 148 milijuna kuna financira izgradnja 28 sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s najviše 2 000 stanovnika, a financira se i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje tri društvena doma, tri vatrogasna doma te po jedna tržnica, groblje, javna prometna površina i pješačka zona. Ugovore s korisnicima potpisala je Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Iz operacije 7.2.1. potpisano je 28 ugovora za projekte u vrijednosti 104,5 milijuna kuna, od čega 101 milijun kuna dolazi iz EU blagajne, dok je iz operacije 7.4.1. potpisano 10 ugovora za projekte u vrijednosti 50 milijuna kuna, od čega 46,5 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Radi se o operaciji u okviru koje će se izgraditi i opremiti vatrogasni domovi, prenamijeniti građevine za javne i društvene namjene te izgraditi tržnice.

S područja Zagrebačke županije među potpisnicima su bili dvije jedinice lokalne samouprave, Bedenica i Marija Gorica. Načelnik Općine Bedenica Slavko Cvrlja tom je prilikom potpisao ugovor vrijedna više od 7,3 milijuna kuna kojim će se rekonstruirati stara zgrada škole u kulturni centar, dok je načelnica Marije Gorice Marica Jančić potpisala ugovor „težak“ nešto više od 4,6 milijuna kuna kojim se osiguravaju sredstva za rekonstrukciju i uređenje Goričkog trga.

Inače, u operaciji 7.4.1. do sada je ukupno ugovoreno 313 projekata s potporom od 1,5 milijardi kuna, u okviru koje će se u Hrvatskoj izgraditi 200 novih dječjih vrtića.