Općina Orle pomaže informatičku edukaciju svojih umirovljenika

Načelnik Općine Orle Ervin Vujica donio je odluku kojom će se pripomoći informatičkoj edukaciji članove Udruge umirovljenika i starijih osoba s područja općine. Za tu namjenu iz proračuna će se Centru za kvalitetu života „FORUM 50’+“ isplatiti 4 200 kuna. 

Uplaćeni iznos omogućit će edukaciju 12 članova Udruge u trajanju od 40 sati. Sredstva za ovu namjenu osigurana su još ranije u proračunu kao aktivnost poticanja djelovanja Udruge umirovljenika.

Hrvatska
Općina
Orle
Ostalo
Zagrebačka županija