Općina Križ uskoro raspisuje Javni poziv za članove Savjeta mladih

Postupak odabira novih članova i zamjenička članova Općinskog vijeća mora se pokrenuti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata sadašnjeg saziva Savjeta mladih

Članovi Općinskog vijeća Općine Križ na posljednjoj su sjednici usvojili Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Križ i njihovih zamjenika.

Naime, sadašnjem sazivu Savjeta mladih mandat od tri godine na koliko se imenuju, prestaje početkom travnja 2021. godine, a postupak odabira novih članova i zamjenička članova Općinskog vijeća mora se pokrenuti najmanje tri mjeseca prije isteka mandata sadašnjeg saziva Savjeta mladih.

Ova je odluka donijeta jednoglasno.