Općina Križ kupila parcelu na antičkom arheološkom nalazištu Sipćina

Na posljednjoj 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Križ, načelnik Marko Magdić upoznao je vijećnike s brojnim novostima, među kojima je i ona o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine s Ivankom i Stjepanom Miheljom za kupnju parcele na antičkom arheološkom nalazištu Sipćina.

Trenutno je u postupku provedba uknjižbe prava vlasništva Općine Križ na nekretnini na svoje ime, u zemljišnim i drugim knjigama u kojima se vodi nekretnina. Također, načelnik je izvijestio kako je održao i sastanak s arheolozima koji provode istraživanja na nalazištu u cilju dogovora oko ovogodišnjih iskapanja i zajedničke izložbe u sklopu obilježavanja Europske godine arheološke baštine.