Općina Križ donijela i drugi set mjera- tvrtke i obrtnici na tri se mjeseca oslobađaju plaćanja komunalne naknade

Načelnik Općine Križ, Marko Magdić predložio je i drugi, konačni set mjera namijenjen građanima i poduzetnicima, a dio predloženih mjera, idućeg tjedna dat će se na usvajanje članovima Općinskog vijeća

Načelnik Općine Križ, Marko Magdić predložio je i drugi, konačni set mjera namijenjen građanima i poduzetnicima, a dio predloženih mjera, idućeg tjedna dat će se na usvajanje članovima Općinskog vijeća.

-Mjere su rezultat projekcije općinskog proračuna i nastojanja da se u ovim kriznim okolnostima, uzrokovanim pandemijom koronavirusa, barem djelomično oslobodi i olakša kako građanima tako i poduzetnicima dio troškova te izrazi solidarnosti prema svima onima koji su obuhvaćeni krizom uzrokovanom koronavirusom- ističe načelnik.

U svrhu pomoći gospodarstvu Općine Križ u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti izazvane koronavirusom, Općina Križ za poduzetnike i obrtnike predlaže; sve tvrtke i obrtnike u naredna tri mjeseca oslobađa se plaćanje komunalne naknade. Također, sve tvrtke i obrtnike s područja Općine Križ koji imaju važeći Ugovor o zakupu poslovnih prostora kao i Ugovor o najmu javnih površina s Općinom Križ, oslobađa se plaćanja zakupnine i naknade za korištenje javnih površina do obustave mjera, odnosno za period kada neće obavljati poslovne aktivnosti.

U suradnji s tvrtkom u suvlasništvu Općine Križ, IVAKOP d.o.o, za sve tvrtke i obrtnike koji ne rade zbog mjera koje su snazi, neće se ispostavljati računi za odvoz komunalnog i drugog otpada, a za sve tvrtke i obrtnike nema do daljnjega poduzimanja mjera prisilne naplate ni obračuna zateznih kamata.

Za građane se za vrijeme obustave redovitog rada Dječjeg vrtića Križ sve do obustave protuepidemijskih mjera Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, a radi pomoći građanima roditelji se, oslobađaju u potpunosti plaćanja usluga Dječjeg vrtića za vrijeme dok vrtić ne radi i dok djeca ne pohađaju vrtić. Svim fizičkim osobama odgađa se naplata komunalne naknade s 15. travnja na 15. srpnja, a za sve fizičke osobe također nema do daljnjega poduzimanja mjera prisilne naplate, ni obračuna zateznih kamata.

Kad su u pitanju ostale mjere uštede proračuna i mjere solidarnosti obustavljaju se isplate tekućih donacija svim Udrugama s područja Općine Križ koje nemaju redovna natjecanja ili sudjeluju u organizaciji manifestacija koje se ne organiziraju do daljnjega. Službenicima i namještenicima u Općinskoj upravi Općine Križ smanjuje se plaća za tri mjeseca za 10 posto, vijećnici Općinskog vijeća odreći će se vijećničkih naknada za tri mjeseca, dok će općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika svoju plaću u visini jedne trećine donirati za borbu protiv koronavirusa.