Općina Jakovlje započela s podjelom kompostera za 70 domaćinstava, stiže ih još 130

Općina Jakovlje je krenula u prvu fazu dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Na području općine Jakovlje nastavlja se s ulaganjem u komunalnu infrastrukturu. Ovog puta na redu je zbrinjavanje otpada, i to onog biorazgradivog. Naime, Općina Jakovlje je krenula u prvu fazu dodjele vrtnih kompostera korisnicima usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje i to prema redoslijedu zaprimanja iskaza interesa zainteresiranih korisnika za dodjelu istih.

Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna. Biootpad je kuhinjski otpad (ostaci od pripreme hrane) i vrtni ili zeleni otpad. Isti čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, kora drveta, slama. Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe.

U prvoj fazi kompostere zapremine 400 litara je dobilo 70 domaćinstava, a u drugoj fazi još ih je na čekanju 130. No, sam početak ove akcije potaknuo je interes kod ostalih građana koji se nisu prijavili u prvom valu, pa se očekuje da će velika većina domaćinstava na području općine imati ovakve kompostere čime bi se dodatno trebala smanjiti količina miješanog komunalnog otpada.