Općina Jakovlje ukinula Vijeća mjesnih odbora

Općinsko vijeće Općine Jakovlje donijelo je odluku o ukidanju Vijeća mjesnih odbora, jer ne izvršavaju povjerene im poslove.

Višegodišnjom analizom utvrđeno je da mjesni odbori ne funkcioniraju i ne obavljaju svoj rad sukladno odredbama Statuta. Naime, nakon provođenja izbora za Vijeće mjesnih odbora i konstituiranja istih na prvoj sjednici, većina mjesnih odbora nije se ni jednom ponovno sastala tijekom svog mandata, a kako bi provodili doneseni program rada te o istom izvijestili Općinsku upravu.

Jednoglasno je prihvaćeno i da se krene u izradu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. U izradi Plana razmotrit će se mogućnosti proširenja i/ili smanjenja građevinskih područja te izmjene Odredbi za provođenje u cilju pojednostavljenja uvjeta gradnje u građevinskim područjima i gradnje građevina koje se mogu graditi van građevinskih područja.

Općina Jakovlje planira zaposliti referenta – administrativnog tajnika u Jedinstvenom upravnom odjelu pa je sukladno tome izvršena i dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jakovlje.

Na kraju je načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec vijećnike informirala o aktivnostima na području općine koje se provode ili uskoro kreću u realizaciju.