Općina Dubravica komunalnu naknadu za prvu godinu smanjila za 50 posto

Održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Dubravica

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica usvojen je prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za ovu godinu. Razlog je korona kriza i izostanak očekivanih sredstava iz fondova, pa je tako najveća izmjena napravljena na projektu kulturno-turističkog centra.

Iako je priprema projekta u visokoj fazi te se čekao trenutak otvaranja natječaja, očekivanja su svedena na minimum. Ipak, nije sve tako crno jer su vijećnici izglasali i jednu mjeru s kojom žele pokazati poduzetnicima da im daju podršku. Naime, komunalnu naknadu za prvu godinu djelovanja u novom prostoru, postojeći ili novi poduzetnik plaćat će pedeset posto manje. To je jedan od odgovora na teškoće u gospodarstvu koje je izazvao COVID-19.

Na području općine Dubravica dvije su parcele u državnom vlasništvu, a za koje je interes pokazala Općina. Stoga je državi poslan zahtjev za darovanjem, a plan je na parceli u centru Dubravice graditi stanove poticanom stanogradnjom, a na parceli ispod crkve u planu je sportski centar.

Na kraju sjednice načelnik Marin Štritof podijelio je informacije o aktivnostima na području općine s vijećnicima, a razmotreno je i nekoliko zamolbi građana i udruga.