Do 25 eura po vježbi

Općina Dubrava sufinancira fizioterapeutske vježbe, logopedske tretmane i tretmane radnog terapeuta za djecu

Iznos sufinanciranja iznosi 50 posto troška tretmana/vježbi
englezi Tomislav Miletic/PIXSELL

Općina Dubrava sufinancira fizioterapeutske vježbe, logopedske tretmane i tretmana radnog terapeuta za djecu do navršenih 12 godina života s prebivalištem na području općine Dubrava.

Sufinanciranje će se provoditi od 1. svibnja do 31. prosinca ove godine. Iznos sufinanciranja iznosi 50 posto troška tretmana/vježbi, a maksimalno do 25,00 eura po tretmanu/vježbi.

Za ostvarivanje prava podnosi se zahtjev Općini Dubrava zajedno sa odgovarajućim dokumentacijom koja se nalazi unutar Odluke, a objavljena je na službenoj stranici Općine Dubrava.

Dubrava
Ostalo