OLAKŠANJE ZA GRAĐANE – Općina Križ sklopila poslovnu suradnju s Hrvatskom poštom

U cilju zadržavanja i poboljšanja uslugu za sve građane Općina Križ uspjela ne postići dogovor s Hrvatskom poštom

U cilju zadržavanja i poboljšanja uslugu za sve građane Općina Križ uspjela ne postići dogovor s Hrvatskom poštom.

Naime, općinski načelnik Marko Magdić sklopio je Ugovor o poslovnoj suradnji s HP-Hrvatskom poštom, kojim je omogućeno da sve fizičke osobe, koje vrše plaćanja prema Općini Križ, isto mogu obaviti u poštanskim uredima Hrvatske pošte u Križu i Novoselcu bez ikakve naknade. Te troškove platnog prometa, odnosno naknade koju građani neće morati platiti snosit će Općina Križ.

Također, poštanski uredi Križ i Novoselec od 1. rujna radit će s korisnicima usluga ponedjeljkom od 7,30 do 17 sati, a ostale dane od 7,30 do 14:30 sati. Subotom i nedjeljom poštanski uredi ne rade s korisnicima usluga.