ODLUČILO GRADSKO VIJEĆE – Dragutinu Grgasu-Belom Nagrada za životno djelo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića održanoj sinoć odlučeno je da će Nagradu za životno djelo ove godine dobiti Dragutin Grgas – Beli (posthumno), a Nagrada Grada Zaprešića ide u ruke Kuglačkog kluba Zaprešić i kuglačici Mirni Bosak. Nagrade će se uručiti na sjednici u povodu Dana Grada Zaprešića koja će se održati 12. listopada, a tada će se dodijeliti i ostala priznanja.

Vijećnici su većinom glasova prihvatili i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za ovu godinu. Polazna osnovica za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2019. bio je rebalansirani proračun za 2018. u iznosu od 171.923.268 kn. Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2019. godinu iznosio je ukupno 160.245.674 kune i istim je planiran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.750.000 kuna, za pokriće dijela ranije kumuliranog manjka prihoda nad rashodima, dok je istovremeno planirana proračunska potrošnja za 2019. godinu iznosom od 156.495.674 kune.

U prvom polugodištu 2019. godine Grad Zaprešić je ostvario 82.540.836 kuna ukupnih prihoda odnosno 51,5 posto godišnjeg plana uz istovremeno realiziranih 75.067.674 kune ili 48 posto godišnjeg plana ukupno planiranih rashoda i izdataka te je time ostvario proračunski suficit u iznosu od 7.473.162 kune. 

Saslušali su vijećnici i izvješće gradonačelnika o njegovom radu u prvom polugodištu ove godine, a odobrili su i prijedlog Programa rada Savjeta mladih. Pod aktualnim satom bilo je nekoliko primjedbi i prijedloga za razna poboljšanja. Primjerice, voditi računa o građevincima koji se parkiraju na invalidska mjesta jer im je to najbliže do ulaza u zgrade, povećati broj komunalnih redara kako bi kvalitetnije obavljali svoj posao, povećati prometnu sigurnost ispred srednje škole ukidanjem parking mjesta u neposrednoj blizini pješačkih prijelaza…