Nova državna cesta povezat će Brešku Gredu s Rugvicom

Dionica je ukupne dužine 19 kilometara za koju je projektom predviđeno da ukupna širina kolnika bude 6 metara uz kojeg će obostrano biti izgrađene pješačke i biciklističke staze u širini od 2.5 metra

U maloj sali Pučkog otvorenog učilišta u Ivanić-Gradu održana je prezentacija rekonstrukcije nove državne ceste koja će prolaziti kroz naselja Šemovec, Breška Greda, Trebovec i Rugvicu.

-Radi se o jednom od najvažnijih projekata za Grad Ivanić-Grad, ali i za susjedne općine čiji stanovnici iz raznih razloga, a najčešće zaposlenja imaju potrebu autocestom putovati u Zagreb što im stvara znatne troškove po osnovi naplate cestarine. Kada se dovrši rekonstrukcija ove ceste, stanovnici s ovog područja će se sigurnom i modernom prometnicom, preko spoja u Rugvici priključivati na autocestu prema Zagreb- rekao nam je zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj.

Radi se o 4. dionici državne ceste D-43 od Ivanić-Grada do Rugvice. Dionica je ukupne dužine 19 kilometara za koju je projektom predviđeno da ukupna širina kolnika bude 6 metara uz kojeg će obostrano biti izgrađene pješačke i biciklističke staze u širini od 2.5 metra rekao nam je voditelj projekta Juraj Rukavina.

Podsjetimo da je u vezi problematike oko naplate cestarine gradonačelnik Javor Bojan Leš bio na sastanku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Ministar Oleg Butković je rekao da će građevinska dozvola za cestu biti gotova krajem 2021. godine, dok se početak radova očekuje početkom 2022. godine čime će se građanima Ivanić-Grada osigurati kvalitetni alternativni pravac za dnevne migracije prema gradu Zagrebu.