Nakon rebalansa proračun Brdovca premašuje 83 milijuna kuna

Općinsko vijeće Općine Brdovec usvojilo je I. izmjene i dopune Proračuna Općine Brdovec za ovu godinu, a s prijedlogom se nije složio jedino nezavisni vijećnik Dražen Brnjas
288870068_1079555589626888_1640849310854216107_n

Iako je postavio tri pitanja vezana uz stavke u prijedlogu rebalansa na koje je dobio odgovore i pojašnjenja, glasao je protiv očito nezadovoljan što se iznos prihoda povećava za 10 posto, a planirani prihodi premašuju 83 milijuna kuna. Zanimljivo je da su vijećnici HDZ-a nakon provedene rasprave zatražili kratku stanku nakon koje su podržali rebalans.

Vijećnici su usvojili i odluku kojom se regulira dodjela kazeti za odlaganje urne na grobljima u Laduču i Javorju, a naknade ostaje iste kao i do sada u iznosima od 10 do 14 tisuća kuna.

Budući da na području općine još ima domaćinstava koja su uplatila naknadu za kanalizaciju, a priključak još nisu dobili, donesena je odluka kojom se takvim domaćinstvima sufinancira ispumpavanje septičkih jama koje provodi tvrtka ViO Zaprešić d.o.o.. Nešto opširnija rasprava povela se i o Pravilniku o mjesnim odborima koji će regulirati prava i obveze vijeća mjesnog odbora.

-Predlažem da iduću sjednicu imamo jednu točku dnevnog reda samo o stanju u mjesnim odborima i mogućim načinima upravljanja društvenim domovima i inventarom u njima. Očito je da će trebati donijeti neke individualne odluke jer nisu svi domovi jednako korišteni, rekao je načelnik Općine Brdovec Alen Prelec.

Na kraju su vijećnici usvojili još nekoliko tehničkih točaka dnevnog reda poput revizije procjene rizika od velikih nesreća, usvojili su i Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća, a usvojen je i prijedlog izgleda opreme, značke i iskaznice komunalnog i prometnog redara.

Brdovec
Hrvatska
Općina
Politika
Zagrebačka županija