Na području Žumberka asfaltirano pet kilometara cesta

Župan Stjepan Kožić, obišao je na području općine Žumberak novoasfaltirane ceste u ukupnoj dužini od pet kilometara. Općina se lani prijavila na županijske natječaje s dva projekta asfaltiranja lokalnih cesta – od Donjeg Oštrca do Bučara i od Čunkove Drage preko Vlašić Brda do Velikog Vrha.

-Kaže se da ceste život znače, stoga i ono malo stanovnika, koliko ih je još ostalo na Žumberku, treba imati primjerenu infrastrukturu- rekao je načelnik Šiljak, zahvalivši Županiji, posebno županu, „što ima poseban osjećaj za ovo područje“.

Inače, za asfaltiranje spomenutih cesta Županija je izdvojila 1,1 milijun kuna.

-Dok sam župan, Županija će i dalje najviše skrbiti o manje razvijenima, o onima koji ne mogu infrastrukturne projekte financirati iz vlastitoga proračuna- poručio je župan.