Na području Velike Gorice intenziviraju se novi projekti

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice usvojen je prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu, kojeg je obrazložio gradonačelnik Dražen Barišić.

Prema Izvještaju, u prethodnoj je godini ostvareno ukupnih prihoda u iznosu od 324.018.469 kuna te 91,89% godišnjega plana, dok ukupni rashodi čine 337.535.815 kuna te 95,08% godišnjega plana. Grad je, također u 2017. godini ostvario višak od 2.376.138 kuna te iz toga proizlazi da je u 2018. godini ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka u visini od 11.141.207 kuna. Ranije spomenutih 324 milijuna kuna ostvareno je kroz prihode od poslovanja u visini od 286,5 milijuna kuna, prihode od prodaje nefinancijske imovine 5,2 milijuna kuna te primitke od financijske imovine i zaduženja koji su izvršeni na 32,1 milijun kuna.

U 2018. godini realizirani su, također prihodi od poreza u visini 167.299.099 kuna, odnosno 97,15%, od čega je porez na dohodak ostvario 97% od očekivanog, porez na imovinu 99,92% te porez na robu i usluge 95% godišnjega plana.

– Prema strukturi naših prihoda, ostvareni je manjak bio prihvatljiv. Proračun, kao i život u Gradu, bio je održiv. Treba ostati discipliniran i odgovoran te paziti da ovakve tendencije nemaju dugotrajnije posljedice, posebice po život i suživot našega Grada i odnosa prema onima koji su financirani iz gradskoga proračuna. Grad je tijekom prošle godine realizirao velike kapitalne objekte, a treba istaknuti da ništa od projekata ne staje, dapače intenziviraju se novi, a činjenica je da su sve redovne djelatnosti Grada išle i ići će dalje bez zastoja. Iskazani manjak ni u kojoj mjeri ne utječe na normalno funkcioniranje Grada i realizaciju zadanih projekata, zaključio je gradonačelnik Barišić.

Oporba je kritizirala aktualni način upravljanja financijama prozvavši ga rizičnim, kao i održivost monetarne politike uz tvrdnju kako je sve osmišljeno kao kreditni dug. Optužili su gradsko vodstvo da odgađaju kapitalne projekte u područjima gospodarenja otpadom, prostornog uređenja i zaštite okoliša, a dotaknulo se i povećanja sredstava za provođenje dječjih sportskih aktivnosti. Međutim, Izvještaj je prihvaćen sa 17 ruku za, 8 protiv i 0 suzdržanih.