Na području Otoka Ivanić započela provedba Programa o održivom gospodarenju otpadom

Na području Ivanić-Grada, te Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić počela je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom „Nije svaki otpad smeće“. Ovaj projekt, vrijedan preko pola milijuna kuna, s 85 posto sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar u omjerima proporcionalnima broju stanovnika. Cilj projekta je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci tijekom kojih će se kroz 10 izobrazno – informativnih aktivnosti (distribucija letaka i brošura, 20 radio emisija, 5 javnih tribina, 40-tak radionica u osnovnim školama i vrtićima, izrada aplikacije za pametne telefone, distribucija letaka za strane turiste), stanovništvo upoznati s korisnim učincima odvojenog prikupljanja otpada, ponovne uporabe predmeta i prednostima kompostiranja. Tijekom ožujka stanovništvu će biti distribuirana edukativna brošura o kompostiranju te će se provoditi marketinške aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o odvojenom prikupljanju otpada putem radijskih oglasa.

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10 posto, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada.

Grad
Hrvatska
Ivanić-Grad
Ostalo
Zagrebačka županija