MORH traži 20 vojnih pilota

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji do kraja ove godine navršavaju najviše 27 godina života
hrvatska-vojska

Ministarstvo obrane raspisalo je natječaj za prijam 20 kandidata za vojne pilote, a na njega se mogu prijaviti kandidati koji do kraja ove godine navršavaju najviše 27 godina života.

Kandidat treba biti sveučilišni prvostupnik inženjer aeronautike ili magistar inženjer aeronautike ili imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja te treba ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje. Prije upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje, kandidati trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom srpnja.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak. Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu po čijem će završetku biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana, a prijave se dostavljaju u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-636.

Hrvatska
Ostalo