Ministar Marić načelnike i gradonačelnike upoznao s novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom

S ciljem upoznavanja novog Zakona o upravljanju državnom imovinom, ministar Goran Marić održao je sastanak sa županom Stjepanom Kožićem te načelnicima i gradonačelnicima s područja Zagrebačke županije. Zakon o upravljanju državnom imovinom donesen je 22. lipnja, a temeljem njega državna imovina može se aktivirati na tri načina; dodjeljivanjem jedinicama lokalne samouprave, kupnjom te imovine ili javnim natječajem. Kako je istaknuo ministar Marić sve tri varijante već se koriste te će i dalje biti korištene, kako bi se što više takvih predmeta riješilo.

-Od velikog značenja je suradnja jedinica lokalne samouprave s Ministarstvom, jer prije te suradnje nije bilo. Nama su sada jedinice lokalne samouprave glavni partner, jer se potencijal gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti i proračunskog prihoda u velikoj mjeri temelji na zapuštenoj, napuštenoj ili često opustošenoj državnoj imovini- kazao je ministar Goran Marić.

Današnjim sastankom dogovoreno je kako će svi načelnici i gradonačelnici županu dostaviti pregled svih predmeta koje imaju prema Ministarstvu, kako bi se moglo krenuti s realizacijom.

-Čini mi se kako je to napokon jedan pravi reformski zakon koji omogućuje da općine, gradovi i županije bez naknade dobe određenu imovinu iz čega će razvijati svoje područje, privlačiti investitore i time stvarati puno kvalitetnije uvjete za život i rad na našem području, a to je bitno nama, ali i državi u cjelini. Siguran sam da će se to što Zakon omogućuje i sprovesti kroz suradnju županije i Ministarstva kako bi se stvari pokrenule prema naprijed- kazao je župan Stjepan Kožić.

Na području Zagrebačke županije ima značajan broj nekretnina i druge imovine koja može postati vlasništvo općina, gradova ili županije.

-Ja vjerujem da će gradonačelnici i načelnici tu mogućnost koju imaju i iskoristiti te da ćemo kroz razvoj poduzetništva i boljih uvjeta za život stvarati još kvalitetniju i bolju Zagrebačku županiju- istaknuo je za kraj župan Kožić.