Jednoglasna podrška Upravnog vijeća

Mili Marinčiću novi mandat dekana na Veleučilištu Ivanić-Grad

Vijeće Veleučilišta izglasalo podršku, a Upravno vijeće Veleučilišta Ivanić-Grad jednoglasno izabralo na novi mandat dosadašnjeg dekana Veleučilišta Milu Marinčića
DSC_1634

Vijeće Veleučilišta izglasalo podršku, a Upravno vijeće Veleučilišta Ivanić-Grad jednoglasno izabralo na novi mandat dosadašnjeg dekana Veleučilišta Milu Marinčića.

Dekane, ponajprije čestitke i molimo kratki osvrt na prošle četiri godine.

Teško je četiri izrazito zahtjevne godine staviti u nekoliko rečenica, ali pokušat ćemo pozicionirati ono najbitnije. Ponajprije ostvarili smo samostalnost kao visokoškolska institucija. Formirali smo osnovna tijela u administrativno-tehničkom smislu. Usustavili rad Tajništva, Referade, Odjela za Fizioterapiju i Sestrinstvo, Koordinatora za cjeloživotno obrazovanje i sport, Voditeljicu Erasmus+ programa, Voditeljicu jedinice za kvalitetu, Koordinatora za ranjive skupine, Koordinatora za psihološko savjetovanje studenata… Uz navedeno tu su još brojna volonterska mjesta u kojima su savjetnici Veleučilišta gotovo na dnevnoj bazi raspoloživi dekanu, ali i ostalim službama na Veleučilištu, kako bi obrisi našeg Veleučilišta postajali sve jasniji i transparentniji.

Od akademske godine 2019./2020. na Veleučilištu se izvodi stručni prijediplomski studij Fizioterapije, i to kao redovni i izvanredni studij. Dopusnica za stručni diplomski studij Protetika ortotika i robotika u fizioterapiji ishođena je 7. srpnja 2021. Dopusnica za stručni prijediplomski studij Sestrinstvo ishođena je 19. kolovoza 2022. Veleučilište je pripremilo i koncem 2023. (prosinac) predalo Elaborat uz svu popratnu dokumentaciju za pokretanje stručnog diplomskog studija Sestrinstvo. Povjerenstvo nam je već bilo u svibnju i očekujemo povratnu informaciju za navedeni studij. Početkom siječnja 2024. godine Veleučilište je primilo predstavnice Hrvatske komore primaljstva te se u jednom izuzetnom plodnom radnom ozračju razgovaralo o mogućem pokretanju stručnog prijediplomskog studija Primaljstvo, koji bi također u dogledno vrijeme mogli pretvoriti u vertikalu pokretanjem stručnog diplomskog studija Primaljstvo, ako istraživanja na terenu pokažu potrebu za istim. Planiramo i nove studijske programe što samostalno što u suradnji s drugim učilištima. U planu je i akreditacija našeg specifičnog stručnog diplomskog studija Protetika ortotika i robotika u fizioterapiji na engleskom jeziku.

Prilikom moje prve kandidature za dekana 2024., jasno sam naznačio ciljeve rada za razdoblje od četiri godine. Navedeni ciljevi su redom ispunjeni, i premašeni, a dinamika ostvarenja ciljeva bila je u mnogome brža od planirane. U nastavku pozicioniranja Veleučilišta u razdoblju koje je pred nama naglasak treba staviti na nekoliko elemenata. Prije svega to je financijska neovisnost od osnivača Grada Ivanić-Grada – koja bi po mojoj procjeni mogla biti realizirana do 2026. – u smislu potpora za plaće i uredsko poslovanje od strane osnivača, u što ne računamo kapitalna ulaganja. Ako se navedeno ne ostvari, sukladno novom Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, osnivač (Grad Ivanić-Grad) nema nikakvih prepreka sufinancirati rad Veleučilišta – što mu je na neki način i obaveza. Naravno, Veleučilište je dužno podnositi godišnje izvješće o radu u obrazovnom smislu, ali i o provedbi i realizaciji financijskog plana. Osim financijske neovisnosti, svakako ćemo nastojati raditi na stabilizaciji i osnaživanju u smislu ljudskih resursa (predavači, suradnici, ustanove, doktorati i sl.), kao i na pripremi i uređenju prostora za što je moguće kvalitetnije izvođenje svih oblika nastave. Svakako ne treba zaobići niti ulazak u polje provođenja specijalizacija u području sestrinstva i fizioterapije. Cjelovito gledajući potrebno je jačati sveukupne djelatnosti ustanove razvojem novih studijskih programa, programa cjeloživotnog obrazovanja, kao i unapređenjem uvjeta za nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna postignuća.

U proteklom razdoblju od početka djelovanja pa do donošenja dvaju novih krucijalnih zakona za visoko obrazovanje, pripremljeni su i uređeni svi potrebni dokumenti, sklopljeni ugovori i sporazumi koje Veleučilište ima s raznim subjektima, a tiču se tehničkog dijela i održavanja, sklopljeni ugovori s raznim obrazovnim ustanovama i poslovnim subjektima što općenito što vezano uz struku. Kad govorimo infrastrukturno i prostorno, te o opremljenosti tu smo napravili ogromne iskorake. Materijalni resursi: (Uz sve dosad ostvareno uz potporu Osnivača, svakako bi najvažniji segment bio završetak uređenja prostora u zgradi Veleučilišta na adresi Ulica slobode 37, sa svim potrebitim sadržajima i opremom, kako bi se ispunilo i opravdalo naziv da je tamo veleučilišni kampus.) Grad je u nepune dvije godine za uređenje i pripremu prostora uložio preko milijun eura, što je ozbiljan iznos i ulaganje i samo po sebi govori koliko je Osnivaču važan ovaj projekt.

Kakvi su planovi za naredno razdoblje?

Planovi za budućnost jesu rad na osnaživanju u svakom pogledu počevši od ljudski resursa, preko, institucionalne ravnoteže i stabilnosti, međunarodnog pozicioniranja i suradnje, rada na sustavu kvalitete “ad intra” i “ad extra”, rada na razvoju stručnih diplomski studija na engleskom jeziku, stabilne brojke upisanih studenata, suradnja s nastavnim bazama i drugim učilištima unutar i izvan RH, razvoj Zaklade Veleučilišta i Osnivača (Grada Ivanić-Grada) za potrebe Veleučilišta, rad na dobivanju projekata, rad na stručnoj, znanstvenoj i uopće istraživačkoj djelatnosti, rad na cjeloživotnom obrazovanju i specijalizacijama vezanim uz struku, ali i izvan struke, rad na pozicioniranju visokog obrazovanja u Zagrebačkoj županiji. Uz sve navedeno nikako ne smijemo zaboraviti niti na potrebe naših studenata. Tu smo prije svega pokrenuli Alumni klub. Na prijedlog uprave i nekolicine bivših studenata zamolili smo kolegicu Manuelu Kušec da se angažira oko pokretanja Udruge (Alumni kluba) bivših studenata i prijatelja Veleučilišta. Glavni je cilj osnivanja Udruge održavanje kontakta između bivših studenata međusobno i suradnje s Veleučilištem. Studentski zbor Veleučilišta izborno je predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Veleučilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Mnoštvo je drugih aktivnosti vezano uz studente od sportskih, društvenih do razmjene studenata. Pomno promišljajući i analizirajući ankete studenata i ono što oni traže, ne zaboravljajući na poštivanje studentskog standarda i studentskih prava, Veleučilište nastoji omogućiti najbolje uvjete za stjecanje kompetencija i kvalifikacija naših studenata za tržište rada.

Najvažnijim prijedlogom u novom mandate smatram Strateški plan 2030., koji bi uključio četiri temeljna elementa. Prije svega bi trebalo procijeniti postojeće stanje (Elaborati – studijski programi i ostalo), zatim bi trebalo postaviti viziju, misiju, načela i vrijednosti, na to bi se nadovezali strateški ciljevi i mjere te u konačnici opis same provedbe strategije koji se može okoristiti i projekcijom praćenja kvalitete Veleučilišta. Vrlo je važno da se svaki korak koji vuče Veleučilište prema naprijed može i povratno procijeniti prema početnim koracima sa svim njegovim reperkusijama na pojedine korake, kako i s njegovim reperkusijama na ostale dionike (Grad, SB Naftalan, Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača, ostale bolnice, domovi zdravlja i sl., šira društvena zajednica). Sve navedeno u konačnici, vizionarski rečeno, osigurava Veleučilištu dugotrajnu stabilnost bilo kad je riječ o studijskim programima, bilo da govorimo o financijskoj stabilnosti. Navedeno omogućuje jedan vizionarski pogled na budućnost. Taj vizionarski pogled neminovno zahtijeva sve dosad raspoložive snage (Grad Ivanić-Grad, Veleučilište, nastavne baze, bolnice, poslovne subjekte, građane i širu društvenu zajednicu…) Glavni cilj izrade Strateškog plana 2030. je učinkovitije upravljanje Veleučilištem i resursima. U ostvarenju glavnog cilja definirana su četiri strateška cilja: akademska, istraživačka i inovacijska izvrsnost te socijalna uključenost.

Ključni čimbenici za ostvarenje strateških ciljeva su ljudi, infrastruktura i financijski potencijal. Ne može se govoriti o više ili manje važnom čimbeniku jer su svi jednako važni, samo je pitanje u kojem trenutku razvoja Veleučilišta koji od navedenih čimbenika igra bitniju ulogu. Strateške teme koje usmjeravaju pristup ostvarenju strateških ciljeva su: studijski i profesionalni programi, studenti, nastavnici, znanstveno-stručna istraživanja, međunarodna suradnja i mobilnost te resursi.

Naravno, još puno toga bi se moglo pisati, jer se radi intenzivno i na dnevnoj bazi. Ono što smatram najvažnijim segmentom na Veleučilištu jesu ljudi – ljudski resursi. Pomno biramo predavače i suradnike imajući na pameti riječi T. J. Watson „Uzmite mi tvornice, spalite mi zgrade. Ali ostavite mi moje ljude i započet ću sve ispočetka.“

Intervju
Ivanić-Grad