Mile Marinčić: Visoka škola bez obzira na svoju „mladost“ radi dobar posao

Prošle godine u listopadu prva generacija studenata Visoke škole Ivanić-Grad započela je sa školovanjem na ovoj visokoobrazovnoj instituciji, gdje je četrdeset studenata upisano na program fizioterapije. Iako akademska godina službeno završava 1. listopada, povijesna akademska godina uspješno se privodi kraju.

-Ono što je najvažnije, a što sad već možemo potvrditi kao siguran podatak jest, da su svi profesori u okviru svojih predmeta odradili sve što je bilo zacrtano silabusom pojedinoga predmeta. Nakon prvog ispitnoga roka od ukupno 20 predmeta samo su na još četiri ostale obaveze za neke od studenata (radi se o predmetima važnim za struku), a studenti će već u rujnu imati priliku riješiti i navedene predmete. U rujnu su predviđena dva roka i plus tzv. Dekanski rok- kaže nam dekan Visoke škole Mile Marinčić te navodi kako je u proteklom vremenu posloženo mnoštvo dokumenata vezanih za normalno funkcioniranje Visoke škole.

-Odradili smo također mnoštvo sastanaka s dekanom Veleučilišta mentor „Lavoslav Ružička“ iz Vukovara, Željkom Sudarićem i njegovim suradnicima. Pripremili smo desetak naših suradnika za izbor u nastavno zvanje na Visokoj školi. Napravili smo ozbiljnu podlogu za nastavak rada Visoke škole u suradnji s mnogim eminentnim imenima iz struke. U stalnoj smo komunikaciji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, kao i s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje. Već u drugoj polovici kolovoza krećemo u aktivne pripreme sve potrebne dokumentacije za prvu akreditaciju studijskog programa fizioterapije, kojeg će vjerujemo već od iduće godine Visoka škola samostalno izvoditi.

Uza sve to slažemo i tehnički dio funkcioniranja Ustanove i borimo se kako bi one segmente koje kroz sustav možemo dobiti dobili, kako ih na drugim stranama ne bi morali plaćati i slično. Bavimo se i mnoštvom tehničkih detalja vezanih uz studente, ishodili smo od strane Ministarstva subvencionirani smještaj za naše redovite studente u Učeničkom domu u Ivanić-Gradu. Intenzivno, u suradnji s ravnateljem Učeničkog doma Dragom Šilićem, radimo na rješavanju pitanja prehrane za naše studente u kuhinji Učeničkog doma i slično. Posla i izazova ne manjka, još samo da se upotpunimo radnom snagom i onda punim jedrima možemo naprijed- o odrađenim poslovima će dekan Marinčić.

Povratne reakcije studenata su pozitivne
Četrdeset studenata koji su lani upisani na studij fizioterapije puni su dojmova te bez ikakve zamjerke odrađuju sve što se postavlja pred njih. Ono što naročito veseli to su pozitivne reakcije sviju njih, kao i njihovih roditelja.

-Ono što mi dobivamo kao povratnu informaciju jest samo pozitivno, nemamo razloga sumnjati da je uistinu tako. Samo jedan primjer. Prošle godine smo imali jednog studenta iz Rovinja, ove godine su tu već dva, a roditelj jednoga od njih nam je rekao kako ih dogodine, naravno ako polože Državnu maturu i uspiju upasti u našu kvotu možemo očekivati četiri. Sličnu informaciju imamo i iz Zadra. Sve nam to govori, da Visoka škola, bez obzira na svoju „mladost“ u smislu postojanja, radi dobar posao i ostvaruje svoje zacrtane ciljeve kako postati prepoznatljiva visoko školska institucija- priča nam dalje uvijek dobro raspoloženi dekan koji s ponosom ističe kako za upisivanjem fizioterapije na Visokoj školi Ivanić-Grad vlada veliki interes.

-Mi smo već u prvom krugu imali popunjenu kvotu od četrdeset studenata. Nažalost, dvoje studenata nisu iskoristili svoje pravo upisa, te smo sukladno pravilima za navedena dva mjesta omogućili prijavu i upis u rujnu mjesecu. Već sad imamo informaciju kako se na navedena dva mjesta prijavilo preko 25 maturanata. Dakle, sigurni smo da ćemo popuniti sva svoja mjesta u prvoj godini- s ponosom će dekan Marinčić.

Širenje smještajnih kapaciteta

Gradonačelnik Javor Bojan Leš kao idejni začetnik osnivanje Visoke škole u Ivanić-Gradu sustavno vodi brigu o rastu, razvoju i potrebama Visoke škole. A osim s Gradom, suradnja na vrlo visokoj razini uspostavljena je i sa Specijalnom bolnicom Naftalan.

-Općenito, sa svim subjektima u Gradu Visoka škola nastoji uspostaviti suradnju na obostrano zadovoljstvo. Zasigurno da oni koji su direktno involvirani u proces nastanka Visoke škole imaju najbolju predstavu o značenju visokog obrazovanja za naš grad. Vjerujem kako će odmakom vremena i mnogi drugi, kao i oni koji s dozom skeptičnosti gledaju na osnivanje Visoke škole, promijeniti svoje mišljenje i shvatiti važnost iste. Imamo već povratne informacije od pojedinaca i institucija da se takve promjene mišljenja u pogledu na potrebu postojanja Visoke škole u našem gradu već događaju- kaže nam naš sugovornik.

Ljetni mjeseci iskorišteni su za daljnje radove na Visokoj školi, koja širi svoje kapacitete. Naime, zgrada u kojoj su dosada bili Komunalni centar i Ivaplin u potpunosti će se preurediti za potrebe Visoke škole.

-U prvoj fazi radova to će biti dvije učionice i dva kabineta na katu, te zbornica za profesore, uz obnovljene nusprostorije (kuhinja, toaleti isl.). U prizemlju će se samo prirediti još jedna prostorija za potrebe vodstva Visoke škole. Ozbiljno se računa, što se nastave i vježbi tiče i na prostore u dogovoru sa Specijalnom bolnicom Naftalan, naravno od trenutka kad se na Naftalanu završi prva faza radova.

Dinamika rasta i razvoja Visoke škole, neminovno će zahtijevati i promišljanja o osiguranju prostora za iste. Međutim, idemo korak po korak. Prvo stabilizirati sadašnji studijski program, učvrstiti temelje Visoke škole, a zatim uz stalnu sinergiju s Gradom, Gradskim vijećem, nastavnom bazom Naftalan promišljati izazove koji budu pred nama. Dosad smo zajedno znali odgovoriti svim izazovima i poteškoćama koji su nam se našli na putu, vjerujem kako ćemo i ubuduće biti spremni i spremno odgovoriti na izazove koji su pred nama- zaključio je razgovor Dekan Visoke škole Ivanić-Grad Mile Marinčić.