“MILA ZA SVE” – Predstavljena novoregistrirana Zaklada za pomoć oboljeloj djeci

Mila Rončević, malena djevojčica koja boluje od rijetkog oblika leukemije proljetos je ujedinila cijelu Hrvatsku. Zahvaljujući dobrim ljudima za njeno liječenje u SAD-u, u bolnici Children’s Hospital u Philadelphiji prikupljeno je 38 milijuna kuna.

Kako je potreban iznos uvelike premašio potrebna sredstva za njeno liječenje, njena je obitelj odlučila osnovati Zakladu „Mila za sve“ za liječenje druge djece.

-U sklopu Zaklade nastavit će se Milino liječenje te pokrenuti projekt u koji će biti uključeno više djece, a to je rana genotipizacija i rano otkrivanje bolesti kako bi se što prije započelo s liječenjem- rekao je na predstavljanju Zaklade, predsjednik Mario Ćuk.

Između ostaloga, na današnjem predstavljanju Zaklade moglo se čuti kako je Milino zdravstveno stanje stabilno i dobro, te da je u liječenju došlo do zastoja, zbog čega se još uvijek čeka na translataciju koštane srži.