Maturanti iz Svete Nedelje mogu koristiti aplikaciju e-Pripreme

Grad Sveta Nedelja u suradnji s tvrtkom EDUCIRAJME.COM svim zainteresiranim maturantima s područja grada omogućit će korištenje web aplikacije e-Pripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

e-Pripreme omogućuju Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo) povežu na aplikaciju kojom dobivaju pristup; stvarnim ispitima iz prijašnjih godina, svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni) i interaktivnoj osobnoj statistici.
Ključne karakteristike aplikacije e-Priprema su; lako korištenje-ispiti u obliku kvizova, svi predmeti-više i niže razine (ljetni i jesenski rokovi), natjecanje-uspoređivanje rezultata s ostalim maturantima koji koriste aplikaciju i rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita.

Da bi se aplikacija stavila na korištenje korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti da ispunjavanjem obrasca obave prijavu Gradu Svetoj Nedelji za korištenje iste. Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: [email protected] ili osobnom dostavom na Urudžbeni zapisnik (soba br. 9, I kat) ili poštom na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedjelja, a najkasnije do 10. ožujka radi omogućavanja pristupa aplikaciji.