Marija Gorica prvašićima osigurala komplete za likovni odgoj

Kao i svake godine do sada, Općina Marija Gorica u svome je proračunu osigurala sredstva za nabavku kompleta za likovni odgoja za sve prvašiće. Ove će godine u prvi razred Osnovne škole Ante Kovačića krenuti 16 učenika.

-Na ovaj način našim najmlađima želimo zaželjeti dobrodošlicu u novu sredinu- rekla nam je načelnica Marica Jančić.

Đacima prvacima kompleti za likovni odgoj bit će podijeljeni prvog dana škole. Osim, toga Općina je u svome proračunu osigurala i sredstva potrebna za nabavku obveznih udžbenika za sve učenike od 1. do 8. razreda.

-I prijašnjih smo godina sufinancirali nabavku udžbenika, čime smo vjerujem roditeljima olakšali opremanje njihovih školaraca. Ove godine roditelji će trebati nabaviti jedino radne bilježnice- kaže načelnica.

Zagrebačka županija u svome je proračunu za nabavku udžbenika osigurala 12 milijuna kuna temeljem amandmana od strane vladajuće većine u Skupštini. Prema potpisanom ugovoru od strane župana i predstavnika jedinica lokalne samouprave te ravnatelja osnovnih škola za svakog je učenika osigurano po 470 kuna za nabavku udžbenika. Kako bi učenicima sa svoga područja osigurala sve udžbenike za obvezne nastavne predmete Općina Marija Gorica u svome će proračunu osigurati dodatnih stotinjak tisuća kuna, za tu namjenu.

Hrvatska
Marija Gorica
Općina
Ostalo
Zagrebačka županija