Marija Gorica nastavlja potpomagati poljoprivrednike

Nastavlja se sufinanciranje loznih cijepova,voćaka, umjetno osjemenjivanje krava plotkinja

Vijećnici Općine Marija Gorica odradili su 8. sjednicu Općinskog vijeća u ovom sazivu, a tematika je bila tehničke prirode pa ni sjednica nije dugo trajala.

Sve su točke dnevnog reda usvojene jednoglasno i bez rasprave, a odlučivalo se o načinima sprečavanja nepropisnog bacanja otpada, doneseni su zaključak i smjernice za civilnu zaštitu, usvojen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Marija Gorica, subvencijama loznih cijepova, voćaka, osiguranja za usjeve, umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja…

-Na žalost, ovakvih zahtjeva više gotovo i da nemamo, više nitko niti ne sadi vinograde, voćnjake, a krave su još rjeđe- rekao je predsjednik Općinskog vijeća Općine Marija Gorica Josip Žagmeštar.

Na sjednici je načelnica Marica Jančić informirala vijećnike kako su i dalje velike poteškoće s divljim odlagalištima otpada protiv čega se bore na sve načine, a najveći su problem pravne sobe koje građevinski otpad s gradilišta izbacuju u prirodu i tako si smanjuju trošak za zbrinjavanje otpada.

Na aktualnom satu vijećnici su izrazili želju da dobiju više informacija o planiranim aktivnostima na gradnji kanalizacije, ali budući da Općina Marija Gorica nije nositelj radova uputili su ih na ViO Zaprešić d.o.o. na čijim stranicama se nalaze detaljni planovi izvođenja radova.