Održana sjednica Općinskog vijeća

Marija Gorica lani je prihodovala 3,67 milijuna eura

Općinsko vijeće Općine Marija Gorica održalo je sjednicu na kojoj su usvojeni financijski dokumenti iz prošle godine
ae1b548c-ce26-4135-aacf-09a7a134db92

Jednoglasno su i bez rasprave prihvaćeni Godišnji obračun proračuna Općine Marija Gorica za 2023. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata po godišnjem izvještaju te prateće odluke koje se odnose na izvršenja po pojedinim segmentima poput građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Zaključno, u 2023. godini Općina Marija Gorica prihodovala je 3,67 milijuna eura, a jednako toliko iznosili su i troškovi. Osim tih odluka usvojena je i odluka o načinu i uvjetima povremenog korištenja prostora u vlasništvu Općine Marija Gorica. Takve prostore mogu se dati uz simboličnu mjesečnu naknadu na povremeno korištenje udrugama od posebnog interesa za Općinu Marija Gorica.

Ugovor o povremenom korištenju prostorija zgrada u vlasništvu Općine Marija Gorica neće se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Općini Marija Gorica.
Vijećnici su donijeli i odluke o utvrđivanju svojstava nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi za pojedine ulice u Kraju Gornjem, Kraju Donjem, Celinama Goričkim, Hrastini i Svetom Križu.

Marija Gorica
Politika