Marić osniva 14 novih odjela zbog eura

Zasad je jedino sigurno da će prelazak na zajedničku europsku valutu kao posljedicu imati povećanje broja rukovoditelja na razini Ministarstva financija, a moguće i nova zapošljavanja

Emica Elveđi/PIXSELL

Pored još nepoznatih efekata koje će na Hrvatsku imati uvođenje eura, zasad je jedino sigurno da će prelazak na zajedničku europsku valutu kao posljedicu imati povećanje broja rukovoditelja na razini Ministarstva financija, a moguće i nova zapošljavanja, piše Jutarnji list.

Nije razlog samo uvođenje eura već i Nacionalni plan oporavka, dva procesa zbog kojih je ministar Marić predložio i razradio novo ustrojstvo Ministarstva financija kojom će dosad ionako glomazna institucija dobiti cijeli niz novih ustrojstvenih jedinica. A iz dokumenta u kojem se preustroj ministarstva detaljno pojašnjava na čak sedamdeset stranica proizlazi kako će ova institucija po dovršetku procesa preustroja biti bogatija za čak tri nova zasebna sektora, dok će se broj službi na razini Ministarstva povećati za njih 11.

U konačnici, prema novoj sistematizaciji radnih mjesta, okvirni broj službenika u konačnici bi trebao umjesto dosadašnjih 8686 iznositi 8765, što je povećanje od 79 okvirnih službenika, ali je iz dokumenta nejasno hoće li ministarstvo krenuti i u njihovo zapošljavanje. Prema prijedlogu preustroja, institucija kojoj je na čelu Zdravko Marić dobit će “Sektor za koordinaciju praćenja provedbe Nacionalnog plana oporavka” te unutar njega još dvije nove službe, a postojeći Sektor za financijski sustav razdijelit će se u dva sektora – jedan zadužen za bankarstvo, računovodstvo i reviziju te drugi za financijska tržišta i financijsku pismenost.

Unutar njih bit će potom potrebno organizirati šest novih službi i četiri odjela umjesto dosadašnjih tri službe i deset odjela, koliko ih je imao dosadašnji sektor, a ministarstvo će dobiti i novi Sektor za analizu potrošnje središnje države koji će pod sobom imati dvije nove službe te dva nova odjela, donosi Jutarnji list.