Luka ima novi Prostorni plan uređenja

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Luka donesen je novi Prostorni plan uređenja Općine. Riječ je o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana, o kojem je rasprava trajala godinu i pol dana. Stiglo je i gotovo 150 primjedbi i intervencija mještana, od kojih je 90 posto riješeno pozitivno. 

Prihvaćanjem ovakvog Prostornog plana stvoreni su svi uvjeti za gospodarski razvoj Općine. Uz to, omogućava se i stambeno naseljavanje pojedinih dijelova Luke. Također, ovim Prostornim planom definirani su i prostori za razvoj turizma, sporta i ostalih djelatnosti kroz koje Luka vidi svoj potencijal.

Hrvatska
Luka
Općina
Ostalo
Zagrebačka županija